Truyền Thông

2021

Truyền thông

Về lĩnh vực media Cầu vồng thể hiện rõ " chúng tôi là ai- chúng tôi đang làm gì và chúng tôi đến từ đâu" với tôn chỉ mục đích rõ ràng về truyền thông các mảng giáo dục hoạt động trải nghiệm tương tác cùng các thế hệ trẻ, đảm bảo rằng mọi trẻ em tại quốc gia này đều được học tập và an toàn để các em có khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống và có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình cũng như hưởng lợi từ sự thịnh vượng của đất nước. Chúng tôi tin rằng trẻ em có quyền được sống trong một xã hội có đầy đủ văn minh , nơi mà tiếng nói của trẻ được lắng nghe và nhu cầu của các em được đáp ứng như một vấn đề ưu tiên trong Mục tiêu Phát triển Bền vững mà Media tại Cầu vồng hướng đến.

Các thương hiệu