Giáo dục

2021

Giáo dục

Education của Cầu vồng có một sự mệnh mạnh mẽ đó chính là phổ quát thúc đẩy giáo dục tất cả các trẻ em, đều có quyền sống, phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình - vì lợi ích của một thế giới tốt đẹp hơn. Xây dựng một thế giới nơi mà các giấc mơ của mỗi đứa trẻ được thực hiện đầy đủ và trở thành hiện thực. Đó cũng là niềm tin của chúng tôi rằng nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em là nền tảng của sự tiến bộ của con người. Cầu vồng luôn nỗ lực đồng hành cùng với tất cả các em thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm tại nhà trường vô cùng bổ ích, các sản phẩm đồ chơi mang tính giá trị nhân văn kích thích sự phát triển trí não của trẻ nhỏ, từ đó để thấy uy tín của Cầu Vồng trên toàn đất nước có nhiều ảnh hưởng tích cực đến tất cả mọi người, Cầu vồng đến để biến những ý tưởng sáng tạo nhất thành hiện thực. Trong hơn 8 năm, Cầu Vồng đã dẫn đầu cuộc chiến khu vực về xây dựng truyền thông và giáo dục về trẻ em. Tham gia cùng chúng tôi để có tác động tích cực thực sự đến cuộc sống của trẻ em Việt Nam

Các thương hiệu